Aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuality

 

 V pátek 19. 5. 2023 se uskutečnil na Lipně 8. ročník závodu dračích lodí pro školní kolektivy Lipenský dráček. Naši osmáci a deváťáci se v kategorii pro 10 – 15 let účastnili potřetí a skončili na nádherném 8. místě z 15 družstev, a to i přes opravdu nevydařené počasí. Letos poprvé soutěžili v tričkách s logem našeho týmu a jménem školy, které nám sponzorovala Obec Benešov nad Černou – děkujeme! Foto zde.

Archeoskanzen Trocnov
22. května se sedmáci vypravili do nově otevřené středověké vesničky. Prošli si zemanský dvorec, viděli husitské zbraně, vyzkoušeli dobové kostýmy a vyplnili pracovní listy. Celá výstava je interaktivní, na většinu exponátů si mohly děti sáhnout či je dokonce prakticky vyzkoušet. Nakonec jsme si prošli stezku k Žižkovu pa
mátníku. Foto zde.

Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 ... ZDE.

Odpoledne s rodiči a spaní ve škole
Ve čtvrtek odpoledne jsme se s dětmi ze 2. třídy a jejich rodiči sešli na školní zahradě ke společnému popovídání a hrám. K večeři si děti připravily pizzu, v tělocvičně si zasportovaly, před spaním si užily stezku odvahy. A pak už se třída proměnila v ložnici a „SPANÍ VE ŠKOLE“ mohlo začít. Foto zde.

22. 4. - DEN ZEMĚ
Děti uklidily školní zahradu a dětské hřiště, na zahradě zasadily jedli a buk. Diskusi o ochraně krajiny, ve které žijeme, děti zakončily výrobou plakátů  - TŘÍDĚNÍ ODPADU, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Foto zde.

Čarodějnice Bohumil Čermák a Eliáš Kosina
Začalo to tím, že jsme měli mít čarodějnické oblečení. Já nic neměl a tak jsem se rychle načmáral ve škole.
Pak jsme šli ke druhákům a zpívali jsme píseň Pět ježibab na koštěti. Měli jsme si vybrat kamaráda do dvojice, luštili jsme co má a nemá čarodějnice na obrázku a nakreslit kotel s lektvarem. Pak jsme dostali další papír, kde čarodějnice měly zvířata (např. 4 pavouky, 2 netopýry a 3 kočky) a my jsme měli spočítat, kolik mají dohromady nohou.
Po druhé hodině jsme šli ven hledat na zahradě papírky s otázkami a měli jsme vyluštit hádanku. Potom jsme pálili čarodějnice, každý měl svojí a do ní vložil své přání s tím, co chceme na sobě změnit. Na ohýnku jsme si upekli buřty a potom hledali na zahradě byliny na lektvar podle receptu.
Nakonec jsme ten lektvar vypili. Den ve škole se mi líbil, nejvíc asi lektvary. Foto zde.

Žáci naší školy se ve čtvrtek 27.4.2023 zúčastnili okresního kola v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Kaplici a plnili daný pětiboj. Nakonec jsme získali dvě zlaté a dvě bronzové medaile. Tři žáci si zajistili postup do krajského kola, které se konalo v Táboře 3.5. a dokázali úspěšně reprezentovat naši  „malou“ školu mezi dalšími dvaceti školami a více jak 300 zúčastněnými sportovci. Foto zde.

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 ... ZDE.

Den otevřených dveří ZŠ Benešov nad Černou
Ve čtvrtek 13. 4. 2023 organizovala naše škola den otevřených dveří. Žáci se svými třídními učiteli připravili různé aktivity
v 1. třídě se kreslilo a psalo do mouky a hrály se hry na interaktivní tabuli, ve 2. třídě jsme si mohli vyzkoušet přírodovědné pokusy, stavby z krychlí nám byly představeny 3. třídou. 4. třída si připravila interaktivní kvíz s pohádkou a 5. třída nám předvedla svět pohledem mikroskopu. V 7. třídě jsme mohli vidět, jak se kreslí mapy a s osmáky si návštěvníci mohli proběhnout opičí dráhu v tělocvičně. Učebna angličtiny pak nabídla ke zhlédnutí výuková videa se strakou Maggie a Stevem a v dílně se pracovalo se dřevem. Pro hosty bylo nakonec k dispozici výborné občerstvení v naší jídelně. Den otevřených dveří se opravdu vyvedl, děkujeme všem, kteří přišli a těm, kteří se na přípravě a organizaci podíleli! Foto zde.

Popeleční středa u druháků a třeťáků
Velikonoční tradice, jarní pranostiky, matematické dovednosti, společné zpívání a tvoření
to bylo náplní práce dětí ze 2. a 3. třídy. Foto zde.

Vítání jara
První jarní den se druháci vypravili do Kaplice, cílem bylo zahradnictví v Mostkách. Cestou pozorovali čápa, sbírali šnečí ulity, do bezpečí přenesli žábu, na stezce nakreslili pozdravy jaru. V zahradnictví si prohlédli rozkvetlé jarní květiny, sazeničky zeleniny. Koupili semínka,  aby je ve škole zaseli a pozorovali, jak se probouzejí k životu. V zahradnictví se zastavili i u výběhů s domácími zvířaty. Jarní výlet zakončili v nedaleké rybárně. Foto zde.

Zápis do MŠ a ZŠ - termíny a informace ZDE.
Dokumenty k zápisu zde.

Druháci v přírodě 2. března
Co se děje v přírodě na přelomu zimy a jara, to zjišťovali druháci během svého výšlapu podél říčky Černé.  Sněhový poprašek, zamrzlé kaluže, rampouchy ozdobená skála ukazují, že se zima své vlády ještě nevzdává, ale ptačí zpěv, hřejivé paprsky slunce, květy sněženek, sedmikrásek, vrby jívy jsou jasným důkazem toho, že se jaro blíží. Foto zde.

2.3.2023 - ACET – besedy z cyklu ZVOL ŽIVOT:

„Moderní je nekouřit“ – 5. a 6. třída
Lektor -  pan B. Th. Radim Strojek, využíval aktivizujících metod a opět, ostatně jako pokaždé, se vstřícným přístupem s třídami pracoval. V první části se děti dozvěděly o rizicích tabakismu, zjistily, proč je tento průmysl tak výnosný a proč se snaží zacílit především na mladé lidi. Nové formy jako wapo, žvýkačky s nikotinem apod. jsou novým nástrojem, který pomáhá tuto závislost „zatraktivnit“.
Zajímavý byl také úsek, kde žáci debatovali nad tématem „jak jsem svobodný, když nekouřím“.

„Kult krásného těla“ – 7. a 8. třída
Především dívek se dotýkalo téma související s poruchami příjmu potravy. Lektor pracoval s osvědčenou metodou žebříčku hodnot a působil na děti s cílem, aby si sam
y sebe cenily. Právě nízká sebedůvěra a nedoceněnost stává často u zrodu poruch příjmu potravy.

1. a 2. třída - masopustní koblížky a karneval
V pátek 17. února si děti z 1. a 2. třídy užily karnevalové veselí
předvedly se v maskách, zatančily si s balónky a stuhami, nechyběl ptačí tanec a další pohybové aktivity. Ve skupinkách ve třídě společně plnily úkoly, naučily se písničku. Karnevalu předcházelo smažení a ochutnávání masopustních koblížků. Foto zde.

V pondělí 20. února děti z první až čtvrté třídy zhlédly v Kulturním domě v Trhových Svinech divadelní představení pohádky Lenky Procházkové O chytrém Honzovi a krásné Madlence. Foto zde.

Projekt USA
Poslední lednový týden jsme v sedmičce věnovali Spojeným státům americkým. Kromě historie a geografie jsme probrali také politický systém, významné osobnosti a kupu zajímavostí. Národní parky USA prosvištěli žáci
v přírodopisu. Velmi přínosná byla také cestovatelská beseda s promítáním autentických fotografií v hodinách angličtiny. Na závěr projektového týdne děti vytvořily krásné lap-booky, které nám ozdobí nástěnky. Foto zde.

Národní divadlo: Kytice, sobota 14.1. 2023.

Třída plná andílků
V malé andílky se v pondělí 5. prosince proměnily děti ze 2. a 3. třídy. Společně se naučily mikulášskou písničku, přečetly si příběh o sv. Mikuláši, luštily tajenku, skládaly obrázky, vyráběly andílky. Za splněné úkoly a kamarádské chování byly odměněny mikulášskou nadílkou. Foto zde.

Beseda s p. Klimešem
Ve středu 23.11. se děti ze 2., 3. a 4. třídy spolu s dětmi z MŠ zúčastnily besedy s panem Klimešem, bývalým policistou, který si sebou přivedl policejního psa. Děti se dozvěděly, jak se o psa starat, jak se chovat při setkání s cizím psem, jak se cvičí pes pro policejní účely, kde všude dokáže pomoci, … Foto zde.

1.12.2022 se žáci 4. třídy vydali na výlet do Českých Budějovic vychutnat si atmosféru Českobudějovického adventu.  Rozsáhlé adventní tržiště nabízelo dřevěné stánky s pestrým vánočním sortimentem, dárky, občerstvením, punči nejrůznějších vůní a chutí, medovinou, chyběly ani trdelníky a dalších oblíbené vánoční dobroty. K vidění byly také stánky s tradičními řemesly a vlastnoručně vyráběným sortimentem. Nechyběla ani návštěva Jihočeského muzea, kde děti měly možnost shlédnout výstavu vánočních dekorací a ozdob, rozšířit své znalosti v oblasti vánočních lidových zvyků a tradic. Radosti bylo opravdu požehnaně a teď se už děti můžou těšit na ty pravé rodinné Vánoce. Foto zde.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY A PŘEDSTAVENÍ DIVADÉLKA ZVONEČEK
V úterý 15.11. se děti z 2. třídy přišly podívat do knihovny. K písmenům abecedy hledaly pohádkové postavy, poslechly si ukázku z knížky Strašidlo z 2. B, a pak se samy začetly do knížek, které pro ně p. knihovnice připravila. O den později zhlédly, spolu s dětmi z MŠ a 1. třídy, představení divadélka Zvoneček O třech prasátkách. Foto zde.

Dne 11.11. společně žáci ze 2.a 3.třídy oslavili svátek Martina. Nejprve zhlédli legendu o Svatém Martinovi, zjišťovali, proč je Martin patronem vinařů a koní a jaké jsou symboly spojené s tímto světcem. Děti plnily různé hádanky, úkoly a také společně pekly martinské rohlíčky ve tvaru podkovy. Připomněli jsme si písničku Svatý Martin na koni a ve skupinách luštili matematickou šifru s pranostikou „Dočkej času jako husa klasu.“ Byl to hezký den, ve kterém jsme se učili spolupracovat, rozdělit se a pomáhat si navzájem. Foto zde.

Plavecký výcvik dětí 2. a 4. třídy
Od září do listopadu probíhal v bazénu v Č. Krumlově plavecký výcvik. Během deseti dvouhodinových lekcí se děti zdokonalovaly ve svých plaveckých dovednostech, nechyběly hry a zábava ve vodě. V závěrečné lekci si zazávodily, dostaly medaile a Mokré vysvědčení. Naposledy si užily vodní hry a rozloučily se se svými plaveckými instruktory. Foto zde.

Halloween u druháků
Dopoledne 31. října  proběhlo v halloweenském duchu. Děti v maskách čarodějnic, duchů, netopýra, černé kočky… se seznámily s tradicí Halloweena, s jeho symboly, naučily se nová anglická slovíčka, z papíru si vyrobily halloweenské dekorace. Foto zde.

Výlet za bylinkami
Předposlední říjnový pátek si druháci a třeťáci udělali výlet do Desek, kde rodina Lesných pěstuje bylinky do čajových směsí. Bylinkovou zahrádkou je provedl jejich kamarád Janíček Lesný. Děti se seznamovaly s vůní a chutí bylinek, z natrhaných bylinek si k svačině připravily svůj bylinkový čaj. Děkujeme mamince Janíčka za pozvání a zázemí, které pro nás připravila. Foto zde.

Druháci na výletě
Ve středu 5. října jsme se vydali na turistický výšlap do Kuří. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, sbírali kaštany, ochutnávali šípky. V Kuří nás Rozárka provedla po jejich hospodářství. Děti si prohlédly zvířata, mohly se projet na koních, užít si na dětském hřišti, občerstvit se ovocem a pochoutkami z grilu. Děkujeme rodičům Rozárky, bylo to BOŽÍ. Foto zde.

Odpolední setkání na zahradě a spaní ve škole
Ve čtvrtek 22. září odpoledne školní zahrada ožila dětmi ze 2. třídy a jejich rodiči. Opékali jsme buřty, vyráběli postavičky z kaštanů, nad zahradou se vznášely obří bubliny z bublifuku, chlapci proháněli míč. Před setměním se děti rozloučily s rodiči a pokračovaly ve večerním programu ve škole
pekly pizzu, sportovaly v tělocvičně, před spaním si prošly stezku odvahy, a pak už se ve třídě chystaly ke spánku.  Spaly jako dudci a ráno si libovaly, že si mohly přispat. Foto zde.

t

2022/2023

t

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky