Aktuality - ZŠ a MŠ Benešov nad Černou

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuality

 

Svátek svatého Martina proběhl v duchu kamarádství a vzájemné pomoci. Třeťáci zahráli divadlo o sv. Martinovi, s prvňáky si o něm zazpívali písničku. Nechybělo ani tradiční pečení martinských rohlíčků. Společně pak sestavovali puzzle, řešili tajenky. S druháky pak plnili úkoly martinské stezky.
FotogaleriePapíroví draci neodmyslitelně patří k podzimu. Jakmile začal foukat vítr,  vyrazili jsme ven a užívali si zábavu při jejich pouštění po obloze. O několik zdařilých exemplářů tohoto symbolu právě probíhajícího ročního období se pokusili žáci 5. třídy. A protože jsme páťáci, chtěli jsme si dračí náladu náležitě užít a probudit svou fantazii a kreativitu při tvoření příběhů, které byly zasazeny do různých časů i světů. Děti použily prvky pohádky, počítačového světa, vesmíru, dětských her a vymyslely všemožné zápletky. Nechyběla samozřejmě ani typická dračí jména a hra na básníky. Každý byl za svůj výkon náležitě odměněn bouřlivým potleskem spolužáků.
Fotogalerie

18.10. proběhla ve škole ukázka dravců.
Fotogalerie

Začátkem října se pro děti otevřel kroužek Rok v přírodě. Pro děti bylo v tomto měsíci nachystané téma-  Seznamování se s…sebou navzájem, s přírodou kolem nás, společné tvoření nejen s podzimními dary přírody, společná zábava při hraní her, společná příprava na svátek Halloween. Díky příznivému počasí jsme s dětmi mohli  v okolí společně sbírat přírodniny- nejen pro následnou tvorbu, ale i poznání, že tolik barevných variant, kolik mohou děti najít na podzim v přírodě, ani „naše společná paletka barev“ nenabízí. Vyvrcholením říjnových aktivit byla pro děti oslava svátku Halloween, na kterou si děti slavnostně vyzdobily třídu a vyrobily si svůj hrad s pavučinou, duchy a strašidly. Poslední říjnový den děti své společné setkávání v tomto měsíci zakončily halloweenskou soutěží.
Fotogalerie


Návštěva knihovny
V pátek 20. října navštívili třeťáci místní knihovnu. Paní knihovnice pro ně připravila čtenářskou dílnu na téma BAJKY.  Děti se seznámily s nejznámějšími autory bajek, s knížkami bajek pro děti. Paní knihovnice jim pak z některých četla ukázky. Poté se do čtení pustily i děti, v bajkách hledaly ponaučení, sdílely si svoje postřehy.
Fotogalerie

Odpolední setkání na školní zahradě
Ve středu 11. října se školní zahrada zaplnila dětmi ze 3. třídy a jejich rodiči. Dlabaly se dýně, opékaly buřty, povídalo se, sportovalo, … Milé, společně strávené odpoledne.
Fotogalerie

Den zvířat a návštěva Psího útulku v Č. Krumlově
4.10. si třeťáci připomněli Den zvířat. Ve třídě měli domácí mazlíčky
živé i plyšové. Vytvářeli myšlenkové mapy, vyprávěli si příhody o svých zvířecích kamarádech, sdělovali si zkušenosti s chovem domácích mazlíčků.
V úterý 24. 10. děti navštívily Psí útulek v Českém Krumlově. Pro pejsky a kočičky přivezly spoustu dobrot. Pracovníci útulku je provedli areálem, ukázali jim ošetřovnu, psí výběhy i kočičí království. Děti pak dostaly na vodítko pejska Káju. Dělal jim společníka na vycházce na Křížovou horu, odkud byl krásný výhled na Český Krumlov a Blanský les s nejvyšší horou Kleť.
Fotogalerie

Nová informatika
Od září školního roku 23/24 se na naší ZŠ vyučuje nově povinný předmět INFORMATIKA. Letos pro 4. a 5. ročník, od příštího ŠR se až do deváté třídy budou žáci postupně seznamovat s celou řadou výzev a témat. Mezi hlavní cíle předmětu patří podpora kritického myšlení a řešení problémů, které jsou obzvláště důležité při kontaktu s informačními technologiemi. Rozvoj dovedností by měl nastat v oblasti programování a algoritmizace. V neposlední řadě povede výuka žáky k etickému a bezpečnému používání technologií.

A je tady podzim
Třeťáci ho přivítali pečením štrůdlu, vycházkou do přírody, výstavkou podzimních plodin, kreslením podzimních motivů na kamínky ¨pro radost¨. S dětmi z 1. třídy plnili úkoly na Podzimní stezce.
Fotogalerie

Výlet do Českého Krumlova
V úterý 12. září se třeťáci vypravili do Českého Krumlova. Prošli se zámeckou zahradou, okolo otáčivého hlediště došli až k zámeckému rybníku, kde se s kachnami podělili o své svačiny. Ze zahrady zamířili k zámku. Přešli Plášťový most a nádvořími došli k zámecké věži. Po 162 schodech vystoupali na vyhlídkový ochoz, kde si užili výhledy na celé město a jeho okolí. V Hradním muzeu si pak prohlédli vystavené exponáty a poslední zastávkou bylo pozorování medvědů v Medvědím příkopu.
Fotogalerie

Exkurze
Ve středu 6.září pozval pan Baštýř děti ze 3. třídy na svoji zahradu, kde jim ukázal malý pásový bagr. Předvedl, jak se bagr řídí, co všechno „umí“. Popovídal si s dětmi o tom, jaké má bagr využití při stavbě domu, úpravě terénu, budování jezírka apod. Děti si pak prohlédly i zvířata, která na zahradě chovají
spoustu druhů drůbeže, králíky, ovce. Poznávaly stromy a keře, které tu rostou. Na konci návštěvy dostaly děti tašky s upomínkovými předměty. Děkujeme.
Fotogalerie

t

2022/2023

t

 V pátek 19. 5. 2023 se uskutečnil na Lipně 8. ročník závodu dračích lodí pro školní kolektivy Lipenský dráček. Naši osmáci a deváťáci se v kategorii pro 10 – 15 let účastnili potřetí a skončili na nádherném 8. místě z 15 družstev, a to i přes opravdu nevydařené počasí. Letos poprvé soutěžili v tričkách s logem našeho týmu a jménem školy, které nám sponzorovala Obec Benešov nad Černou – děkujeme! Foto zde.

Archeoskanzen Trocnov
22. května se sedmáci vypravili do nově otevřené středověké vesničky. Prošli si zemanský dvorec, viděli husitské zbraně, vyzkoušeli dobové kostýmy a vyplnili pracovní listy. Celá výstava je interaktivní, na většinu exponátů si mohly děti sáhnout či je dokonce prakticky vyzkoušet. Nakonec jsme si prošli stezku k Žižkovu pa
mátníku. Foto zde.

Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 ... ZDE.

Odpoledne s rodiči a spaní ve škole
Ve čtvrtek odpoledne jsme se s dětmi ze 2. třídy a jejich rodiči sešli na školní zahradě ke společnému popovídání a hrám. K večeři si děti připravily pizzu, v tělocvičně si zasportovaly, před spaním si užily stezku odvahy. A pak už se třída proměnila v ložnici a „SPANÍ VE ŠKOLE“ mohlo začít. Foto zde.

22. 4. - DEN ZEMĚ
Děti uklidily školní zahradu a dětské hřiště, na zahradě zasadily jedli a buk. Diskusi o ochraně krajiny, ve které žijeme, děti zakončily výrobou plakátů  - TŘÍDĚNÍ ODPADU, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Foto zde.

Čarodějnice Bohumil Čermák a Eliáš Kosina
Začalo to tím, že jsme měli mít čarodějnické oblečení. Já nic neměl a tak jsem se rychle načmáral ve škole.
Pak jsme šli ke druhákům a zpívali jsme píseň Pět ježibab na koštěti. Měli jsme si vybrat kamaráda do dvojice, luštili jsme co má a nemá čarodějnice na obrázku a nakreslit kotel s lektvarem. Pak jsme dostali další papír, kde čarodějnice měly zvířata (např. 4 pavouky, 2 netopýry a 3 kočky) a my jsme měli spočítat, kolik mají dohromady nohou.
Po druhé hodině jsme šli ven hledat na zahradě papírky s otázkami a měli jsme vyluštit hádanku. Potom jsme pálili čarodějnice, každý měl svojí a do ní vložil své přání s tím, co chceme na sobě změnit. Na ohýnku jsme si upekli buřty a potom hledali na zahradě byliny na lektvar podle receptu.
Nakonec jsme ten lektvar vypili. Den ve škole se mi líbil, nejvíc asi lektvary. Foto zde.

Žáci naší školy se ve čtvrtek 27.4.2023 zúčastnili okresního kola v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Kaplici a plnili daný pětiboj. Nakonec jsme získali dvě zlaté a dvě bronzové medaile. Tři žáci si zajistili postup do krajského kola, které se konalo v Táboře 3.5. a dokázali úspěšně reprezentovat naši  „malou“ školu mezi dalšími dvaceti školami a více jak 300 zúčastněnými sportovci. Foto zde.

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 ... ZDE.

Den otevřených dveří ZŠ Benešov nad Černou
Ve čtvrtek 13. 4. 2023 organizovala naše škola den otevřených dveří. Žáci se svými třídními učiteli připravili různé aktivity
v 1. třídě se kreslilo a psalo do mouky a hrály se hry na interaktivní tabuli, ve 2. třídě jsme si mohli vyzkoušet přírodovědné pokusy, stavby z krychlí nám byly představeny 3. třídou. 4. třída si připravila interaktivní kvíz s pohádkou a 5. třída nám předvedla svět pohledem mikroskopu. V 7. třídě jsme mohli vidět, jak se kreslí mapy a s osmáky si návštěvníci mohli proběhnout opičí dráhu v tělocvičně. Učebna angličtiny pak nabídla ke zhlédnutí výuková videa se strakou Maggie a Stevem a v dílně se pracovalo se dřevem. Pro hosty bylo nakonec k dispozici výborné občerstvení v naší jídelně. Den otevřených dveří se opravdu vyvedl, děkujeme všem, kteří přišli a těm, kteří se na přípravě a organizaci podíleli! Foto zde.

Popeleční středa u druháků a třeťáků
Velikonoční tradice, jarní pranostiky, matematické dovednosti, společné zpívání a tvoření
to bylo náplní práce dětí ze 2. a 3. třídy. Foto zde.

Vítání jara
První jarní den se druháci vypravili do Kaplice, cílem bylo zahradnictví v Mostkách. Cestou pozorovali čápa, sbírali šnečí ulity, do bezpečí přenesli žábu, na stezce nakreslili pozdravy jaru. V zahradnictví si prohlédli rozkvetlé jarní květiny, sazeničky zeleniny. Koupili semínka,  aby je ve škole zaseli a pozorovali, jak se probouzejí k životu. V zahradnictví se zastavili i u výběhů s domácími zvířaty. Jarní výlet zakončili v nedaleké rybárně. Foto zde.

Zápis do MŠ a ZŠ - termíny a informace ZDE.
Dokumenty k zápisu zde.

Druháci v přírodě 2. března
Co se děje v přírodě na přelomu zimy a jara, to zjišťovali druháci během svého výšlapu podél říčky Černé.  Sněhový poprašek, zamrzlé kaluže, rampouchy ozdobená skála ukazují, že se zima své vlády ještě nevzdává, ale ptačí zpěv, hřejivé paprsky slunce, květy sněženek, sedmikrásek, vrby jívy jsou jasným důkazem toho, že se jaro blíží. Foto zde.

2.3.2023 - ACET – besedy z cyklu ZVOL ŽIVOT:

„Moderní je nekouřit“ – 5. a 6. třída
Lektor -  pan B. Th. Radim Strojek, využíval aktivizujících metod a opět, ostatně jako pokaždé, se vstřícným přístupem s třídami pracoval. V první části se děti dozvěděly o rizicích tabakismu, zjistily, proč je tento průmysl tak výnosný a proč se snaží zacílit především na mladé lidi. Nové formy jako wapo, žvýkačky s nikotinem apod. jsou novým nástrojem, který pomáhá tuto závislost „zatraktivnit“.
Zajímavý byl také úsek, kde žáci debatovali nad tématem „jak jsem svobodný, když nekouřím“.

„Kult krásného těla“ – 7. a 8. třída
Především dívek se dotýkalo téma související s poruchami příjmu potravy. Lektor pracoval s osvědčenou metodou žebříčku hodnot a působil na děti s cílem, aby si sam
y sebe cenily. Právě nízká sebedůvěra a nedoceněnost stává často u zrodu poruch příjmu potravy.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky