ZŠ a MŠ Benešov nad Černou

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Naše škola se nachází v malé obci Benešov nad Černou. Obci, která je severní vstupní branou do Novohradských hor. Hor krásných a tajemných. Hor plných lesů, luk a křišťálově čisté vody. Vítejte na našich stránkách.

Cílem školy je:

 • nepreferovat pouze vědomostní stránku, ale současně podporovat osobnostní rozvoj každého dítěte

 • položit pevné základy pro další vzdělávání děti s využitím zajímavých forem a metod práce

 • podpořit zájem dětí o celoživotní vzdělávání, neuzavřít dětem tuto cestu nudným a nekvalitním učebním stylem i netaktním způsobem jednání

 • vést děti k vlastní sebeúctě i úctě k dalším formám života

 • vlastním příkladem motivovat děti pro kvalitní žebříček hodnot i zdraví prospěšný styl života

 • kvalitní prací a respektováním osobnosti každého dítěte získat důvěru a spolupráci rodičů

Naše škola nabízí:

 • dobré psychosociální klima a klidné rodinné prostředí

 • otevřenost  

 • individuální přístup k žákům díky menšímu počtu žáků ve třídách

 • vzdělávací pomoc prostřednictvím asistentky pedagoga

 • úzkou spolupráci s rodiči

 • příjemně a nově vybavený interiér školy

 • využití informačních a komunikačních technologií ve výuce

 • práci s interaktivní tabulí a PC od 1. třídy

 • realizaci jednotlivých projektových dnů

 •  možnost výpůjček knih ze školní knihovny

 • pestrou nabídku mimoškolních aktivit a zájmových kroužků

 • školní družinu

 • kvalitní svačiny a obědy, pestré složení jídelníčku...

Aktuálně probíhající projekty:

Škola je konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího věku. Více informací na www.e-senior.cz.

ŠABLONY I - MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V BENE
ŠOVĚ NAD ČERNOU
Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.XX/00/
22_002/0005970
Období realizace:
1. 9. 2023 – 31. 12. 2025  

ŠABLONY III - MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V Z
Š A MŠ
BENEŠOV NAD ČERNOU
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/
20_080/0019733

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky